Baby Dove nyereményjáték

Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127/D, Cégjegyzékszám: 01 09 078247, Adószám: 10584473244, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, Baby Dove nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 8/a Cg.: , 01-06-776933 továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, Baby Dove nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

1. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2021.07.30. 10.00 óra – 2021.08.05. 23.59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 5 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek fejenként 1 db ajándékotcsomagot nyernek meg.
A nyerteseket sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2021.08.06. 10:00
A nyertes kiválasztása Facelift rendszeren keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik.
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2021.08.05. 23.59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.08.06. 10:00
Eredményhirdetés a Müller Magyarország Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
1. Keresd fel a Müller Magyarország Facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást. 

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban. A többször válaszolók kizárásra kerülnek a nyereményjátékból.

4. Az ajándékról a nyereményjáték során a következő ajándékok nyerhetőek meg:

5db Baby Dove ajándékcsomag, melynek tartalma:
  •  1 db Artesavi szundikendő
  • 2 db Baby Dove fürdető 400ml sensitive
  • 2 db Baby Dove fürdető 400ml rich moisture
  • 2 db Baby Dove törlőkendő 50 db-os
A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A Lebonyolító a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező és Lebonyolító a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől és a Lebonyolítótól nem követelheti.
A nyeremények postázását a Checksum Informatikai és Kereskedelmi Kft. végzi. (székhely: 1188, Budapest, Ady Endre utca 135/a, cégjegyzékszám: 01-09-994126, adószám: 13985127-2-43).

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint az Unilever Magyarország Kft. a Játékos személyes adatait átadja a postázást végző Checksum Informatikai és Kereskedelmi Kft-nek. Nem adja ki további negyedik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2021. július 21.