Bourjois Rouge Velvet Ink nyereményjáték

A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21. Cg.: , 01-06-776933), mint szervező és lebonyolító a jelen játékszabályzatban meghatározott Bourjois Rouge Velvet Ink nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően bonyolítja le.

1.    Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és az adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2020.07.08. 10.00 óra – 2020.07.14. 23.59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő válaszadással játszanak. A nyertes Bourjois Rouge Velvet ink ajándékcsomagot nyer.
A nyertest sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2020.07.15. 10.00 óra.
A nyertes kiválasztása Facelift rendszeren keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik.
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2020.07.14. 23.59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2020.07.15. 10.00 órakor.
Eredményhirdetés a www.mueller.co.hu Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.
Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3.    A Játék menete
1. Keresd fel a Müller Drogéria facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdést válaszold meg kommentben.
A nyertessel privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.
Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4.    Az ajándékról
A nyereményjáték során a következő ajándékok nyerhetőek meg:

-   1 db Bourjois Rouge Velvet Ink ajándékcsomag, melynek tartalma:

 

3614228410830

BOURJOIS ROUGE VELVET INK AJAKRÚZS 002

3614228410847

BOURJOIS ROUGE VELVET INK AJAKRÚZS 003

3614228410854

BOURJOIS ROUGE VELVET INK AJAKRÚZS 004

3614228410885

BOURJOIS ROUGE VELVET INK AJAKRÚZS 007

3614228410892

BOURJOIS ROUGE VELVET INK AJAKRÚZS 008

3614228410908

BOURJOIS ROUGE VELVET INK AJAKRÚZS 009

3614228410915

BOURJOIS ROUGE VELVET INK AJAKRÚZS 010

3614228410960

BOURJOIS ROUGE VELVET INK AJAKRÚZS 015

A Szervező a nyertes Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező  nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 
5.         
A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6.    
A Szervező  a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől  nem követelheti.

7.    
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8.    
A Szervező a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2020. június 30.