Colgate Max White Expert Original nyereményjáték

A Colgate-Palmolive Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A. Cg.: 01-09-268159, Adószám: 10887192-2-43, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, Colgate Max White Expert Original nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21. Cg.: , 01-06-776933 továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, Colgate Max White Expert Original nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.


1. Részvételi feltételek

Akik a nyereményjátékban részt vesznek, azok automatikusan elfogadják a Müller weboldalon lévő Nyereményjáték Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó), illetve a Szervező weboldalán található adatvédelmi szabályzatot.  

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2020.06.10. 10.00 óra – 2020.06.16. 23.59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 5 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek fejenként 1 db ajándékcsomagot nyernek meg.
A nyerteseket Facelift rendszeren keresztül, véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2020.06.17. 10.00 óra.
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2020.06.16. 23.59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2020.06.17. 10.00 óra.
Eredményhirdetés a www.mueller.co.hu Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest az eredményhirdetést követő 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes a kapcsolatfelvételt követő 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
1. Keresd fel a Müller Drogéria Facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást. A nyertessel privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot. Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. Az ajándékról a nyereményjáték során a következő ajándékok nyerhetőek meg:
- összesen 5 x 10.000 Ft értékű ajándékcsomag, melynek tartalma:

Colgate Max White Expert Original fogkrém 75 ml

Colgate Max White One fogkrém 75 ml

Colgate Max White Charcoal fogkrém 75 ml

Colgate 360 Max White One medium fogkefe

Colgate 360 Black medium fogkefe

Colgate SlimSoft Advanced fogkefe

Colgate Max White szájvíz 500 mlA Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A Lebonyolító a nyertes Játékost e-mailben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel, valamint a fenálló adózási jogszabályok miatt a nyereményjáték lezárását követő 8 évig kezeli. A Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint a Colgate-Palmolive Magyarország Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2020. május 19.