Játék adventi kalendárium nyereményjáték szabályzat


1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21, Cégjegyzékszám: 01-06-776933, Adószám: 22367488-2-44) (a továbbiakban: Szervező)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki valós e-mail címmel rendelkezik, továbbá aki a nyereményjáték időtartama alatt érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon (a továbbiakban: „Résztvevő”).
A következő személyek nem lehetnek a nyereményjáték Résztvevői:

- a Szervező valamint a Szervezővel azonos cégcsoporthoz tartozó társaságok munkavállalói vagy személyzetének bármely tagja, aki közvetve vagy közvetlenül érintett a nyereményjáték létrehozásában, megtervezésében, megszervezésében, lebonyolításában vagy promóciójában;
- a fent említett munkavállalókkal egy háztartásban élők (például rokoni vagy nem rokoni kapcsolatban lévők, felmenők, leszármazók, házastársak, jegyesek, lakótársak, testvérek).

Amennyiben a Résztvevő a nyereményjátékhoz tartozó regisztrációs űrlapot (megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, utca/házszám, irányítószám, település, ország, a helyes válasz) hiányosan tölti ki, az a részvétel érvénytelenségét vonja maga után.

3. A nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték 2019.12.01-12.24-ig tart. A nyereményjáték kezdő- és utolsó napja is beleszámít a nyereményjáték időtartamába. A nyereményjáték online felületének végleges lezárásának ideje 2019. 12.24. 23:59 óra.
A Müller Drogéria honlapján adott napon, csak az aznapi kérdésre lehet válaszolni.
A postán beérkező megfejtéseknek 7 napon belül kell megérkeznie (a legkésőbbi beérkezési dátum=az adventi kalendárium ablakán lévő dátum+7 nap) az 5. pontban megadott címre. A postán beérkezett 2019.12.14-24-i megfejtéseket legkésőbb 2020.01.02-ig tudjuk elfogadni.

4. A nyereményjátékban résztvevő üzletek
Az összes magyarországi Müller Drogéria.

5. A nyereményjáték menete
A nyereményjátékban azon természetes személyek vesznek részt, akik
a) a nyereményjáték időtartama alatt a Müller Drogéria Magyarország Bt. honlapján az erre az alkalomra feltöltött regisztrációs űrlapot kitöltik és elektronikusan elküldik a Müller Drogéria Magyarország Bt.-nek. A regisztráció során a következő adatok kitöltésére van szükség: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, utca/házszám, irányítószám, település, ország, a helyes válasz.
A Résztvevőnek az űrlap alján elhelyezett biztonsági mezőt (Captcha) is ki kell töltenie oly módon, hogy a jelölőnégyzetre kattint.
A regisztráció során a Résztvevőnek kifejezetten el kell fogadnia nyereményjáték adatvédelmi tájékoztatóját és a nyereményjáték játékszabályzatát.
A Játékszabályzat, illetve az adatvédelmi tájékoztató elfogadása a regisztrációs oldalon elhelyezett jelölőnégyzetre való kattintással lehetséges, azok tartalma a jelölőnégyzet mellett elhelyezett linkekre történő kattintással érhető el.

A Résztvevőnek lehetősége van továbbá a Müller hírlevelére is feliratkozni az erre vonatkozó jelölőnégyzetre kattintással. A hírlevélre feliratkozás azonban nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek.

b) a nyereményjáték időtartama alatt a Müller Drogéria Magyarország Bt. címére (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a) postán megküldik a helyes válaszokat. A megfejtéseknek 7 napon belül kell megérkezniük, tehát a legkésőbbi beérkezési dátum=az adventi kalendárium ablakán lévő dátum+7 nap.
Egy Résztvevő a nyereményjáték alatt naponta csak egyszer regisztrálhat, a részvétel azonban minden nap megismétlődhet. A korábbi nyertesek nem kerülnek kizárásra.
A nyertesek sorsolása minden esetben a legkésőbbi beérkezési dátumot követő munkanapon történik. A nyertesek listáját adatvédelni okokból nem tesszük közzé.

6. A nyeremények
A nyeremények sorsolása, így a nyertesek és pótnyertesek kiválasztása ugyanazon a napon, véletlenszerű sorsolás útján történik.
A nyerteseket és pótnyerteseket a Müller Drogéria Magyarország Bt. elsősorban levélben, postán keresztül értesíti. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikertelen, másodsorban e-mailben történik a nyertes értesítése.
A nyeremény cseréje, ajándékkártyára vagy készpénzre történő átváltása nem lehetséges.
A nyertesek és pótnyertesek végleges és kötelező erejű kisorsolása jelen Játékszabályzat rendelkezéseivel összhangban történik. Amennyiben Ön a sorsolással kapcsolatban panasszal kíván élni, ezt, a Szervező jelen Játékszabályzat 10. cikkében megadott elérhetőségein keresztül teheti meg.

Abban az esetben, ha a Szervező a nyertessel a kisorsolását követő 1 hónapon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot, vagy ha a Résztvevő nem reagál a részére küldött postai vagy e-mail útján küldött értesítésre, ezt a Szervező a nyereményről való kifejezett lemondásnak tekinti, és fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a nyertest és a nyereményt a következőként kisorsolt pótnyertesnek ítélje. A Szervező a kizárt nyertessel szemben semmilyen felelősséggel vagy bármely elszámolási kötelezettséggel nem tartozik.

A nyeremény a nyertes személyéhez kötött.
A nyereményeket az első (adott naptári naphoz tartozó) sorsolást követő 1 hónapig lehet követelni, ezt követően a fentiekben részletezettek szerint, a nyeremény a pótnyertest illeti.
A nyertes az általa nem követelt nyereményeket az első (adott naptári naphoz tartozó) sorsolást követő 1 hónap elteltével elveszíti, és azokat a pótnyertesek kapják, akik legfeljebb a nyereményjáték első napjától (2019.12.01-től) számított 3. hónap végéig követelhetik a nyereményüket.
A nyereménytárgyakat a Müller Drogéria kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Résztvevő értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Müller Drogéria a nyereményt legfeljebb két alkalommal postázza.
A Müller Drogéria nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A Müller Drogéria mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postán keresztül feladott nyeremények kézbesítése általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

Az adott napokhoz a következő nyeremények tartoznak:
2019.12.01. 5 db Super Mega Crash játékszett (Mattel)
2019.12.02. 5 db Szeretem az Ovit – Elveszett játékok társasjáték (Keller & Mayer)
2019.12.03. 15 db Sellő játékszett (Mattel Barbie)
2019.12.04. 5 db Varázslatos kristálykert stúdió (Magic)
2019.12.05. 4 db Világítótorony mentőközpont (LEGO Friends)
2019.12.06. 10 db 8.000 Ft értékű Müller ajándékkártya
2019.12.07. 5 db Nerf N-Strike Elite Stryfe (Hasbro)
2019.12.08. 10 db Billenős teherautó (MegaBlocks)
2019.12.09. 3 db Megfigyelő torony (SpinMaster)
2019.12.10. 10 db Berendezett iskola (Playmobil)
2019.12.11. 5 db Mátyás társasjáték (Keller & Mayer)
2019.12.12. 3 db Creatix tűzoltó állomás (Majorette)
2019.12.13. 5 db Turbo Advance (ToyPlace)
2019.12.14. 3 db Cubby, a kíváncsi maci (Hasbro)
2019.12.15. 5 db Barbie repülőgép (Mattel)
2019.12.16. 5 db Squeeze & Roar Fogatlan (SpinMaster)
2019.12.17. 4 db Tűzoltóállomás (LEGO City)
2019.12.18. 10 db Indominus Rex (Mattel)
2019.12.19. 3 db CAT lánctalpas kotrógép (Bruder)
2019.12.20. 4 db Tüzes Agyar (LEGO Ninjago)
2019.12.21. 5 db Color Addict – Legyél te is színfüggő! színes kártyajáték (Shuffle)
2019.12.22. 5 db Fényvarázs stúdió (So Glow DIY)
2019.12.23. 5 db Autószállító (Siku)
2019.12.24. 10 db 27.000 Ft értékű Müller ajándékkártya

7. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A nyereményeket terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

8. Felelősség

A Szervező nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a nyereményjáték szervezése vagy az abban való részvétel során, továbbá a nyeremény kapcsán merült vagy merülhet fel, függetlenül az ilyen kár okától vagy következményeitől, beleértve az alábbiak által okozott károkat:
- a Résztvevő által megosztott tartalom vagy személyes adat;
- az internetcsatlakozás hibája, a telekommunikációs hálózat bármely egyéb hibája, hardware vagy software hiba, az internetszolgáltatókkal kapcsolatos problémák, vírusok által okozott problémák, bármely típusú műszaki problémák, adatfeltörés (hackelés), bírósági döntések vagy kötelező szabályok;
- vis maior, harmadik személy rosszhiszemű közbeavatkozása, a csatlakozással kapcsolatos hibák, vagy bármely hiba, amely a Szervező ellenőrzési körén kívül esik, és a Szervező amiatt nem észleli a Résztvevő regisztrációját, vagy arról nem értesül;
- a nyereményjáték Játékszabályzatának módosítása vagy a nyereményjáték érvénytelenítése.
A Szervező nem felel, ha a nyertes bármely okból nem veszi át a postázott küldeményt, sem akkor, ha a nyertes nem tájékoztatja a Szervezőt megfelelő időben címének esetleges változásáról. A Szervező továbbá nem felelős a nyereményekért, amelyeket bármely egyéb, rajta kívülálló körülmény következtében nem tud kézbesíteni.


9. A nyereményjáték szabályzatának és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása
A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők kijelentik, hogy megértették a nyereményjáték adatkezelési szabályzatát és kifejezetten elfogadják azt. Az adatkezelési szabályzat elérhető az alábbi linken keresztül: https://www.mueller.co.hu/vallalat/adatvedelem/nyeremenyjatekok-adatvedelmi-szabalyzata/

10. Vitarendezés
A nyereményjáték jelen Játékszabályzatával kapcsolatos minden panaszt és egyéb dokumentumot, észrevételt a Szervező postacímére, vagy az info@mueller.co.hu e-mail címre kell megküldeni.

Amennyiben a nyereményjáték jelen Játékszabályzatának értelmezése kapcsán bármely jogvita felmerül, a Résztvevő és a Szervező köteles egymással egyeztetni a vita békés rendezése érdekében.

Amennyiben a nyereményjáték Játékszabályzatának bármely rendelkezése jogsértő, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen vagy azzá válik, ezen jogsértés, érvénytelenség vagy kikényszeríthetetlenség nem befolyásolja a nyereményjáték Játékszabályzata más rendelkezésének érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. A nyereményjáték Játékszabályzatának többi rendelkezése továbbra is teljes mértékben alkalmazandó marad.

A magyar bíróságok illetékesek minden olyan jogvitában, amely a nyereményjáték Játékszabályzatának, a nyereményjátéknak vagy bármely egyéb, a Résztvevők és a Szervező közötti kapcsolat létrejötte, érvényessége, a nyereményjáték rendelkezéseinek való megfelelés, illetve azok kikényszerítése és értelmezése kapcsán merül fel.

Budapest, 2019.október 31.