Replay Lovers nyereményjáték

A Primőr Kozmetikai Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 3., Cg.: 03-09-106401, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75939/2014, továbbiakban: Szervező), mint Szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, Replay Lovers nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 8/A, Cg.: 01-06-776933 továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.huoldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a Police nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

 1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játék időtartama: 2020.11.18. 10.00 óra – 2020.11.24. 23.59 óra

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 3 nyertest és 3 ajándékot sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak.

A nyeremény, fejenként 1db Replay Lovers 30 ml-es férfi vagy női illat, a nyertes igénye szerint.

A nyerteseket Facelift rendszeren keresztül, véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2020.11.25. 10.00 óra.

A nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2020.11.24. 23.59 óra

Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2020.11.25. 10.00 óra

Eredményhirdetés a www.mueller.co.hu Facebook oldalán a kommentre adott válaszüzenetben és privát üzenetben történik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

 1. A Játék menete
 2. Keresd fel a Müller Drogéria facebook oldalát
 3. Tájékozódj a részletekről.
 4. A feltett kérdésre válaszolj kommentben.

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

 1. Az ajándékokról

Az Online Játék során a következő ajándékok nyerhetőek meg:

- 3x1db Replay Lovers férfi, vagy női illat, a nyertes igénye szerint.

 

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Lebonyolító a nyertes Játékost e-mailben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállalnak. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt. A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 1. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.
 2. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
 3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
 4. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint a Primőr Kozmetikai Kereskedelmi Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2020. November 18.