SÜNI vízfesték nyereményjáték

Az ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt. (székhely:2013 Pomáz, ICO út 2990 HRSZ., Adószám:10803024 - 3299 - 114-13, Cégjegyzékszám:13-10-010144, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott SÜNI vízfesték nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest Prielle Kornélia u. 8/a, Cg.: , 01-06-776933, továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a SÜNI vízfesték nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

1. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2021.08.18. 10:00 óra - 2021.08.24. 23:59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 3 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek egyenként 1-1 db SÜNI ajándékcsomagot nyernek.

A nyertest Facelift programon keresztül, véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki.
A sorsolás időpontja: 2021.08.25. 10:00 óra
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2021.08.24. 23:59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.08.25.
Eredményhirdetés a Müller Magyarország Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszban), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.
Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
1. Keresd fel a Müller Magyarország Facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást.
Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. Az ajándékokról
Az online játék során a következő ajándék nyerhető meg:
- 3 nyertes számára 1-1 SÜNI ajándékcsomag, melynek tartalma:

ICO SÜNI DUO KÉTVÉGŰ SZÍNES CERUZA 12/24 HÁROMSZÖGLETŰ

ICO SÜNI ECSET SZETT 5 DB-OS 2-4-6-8-10 FESTETT BL

ICO SÜNI FÜZET BEKÖTÖTT SULIKÉSZ HANGJEGY 36-16 32 LAP A/5

ICO SÜNI FÜZET BEKÖTÖTT SULIKÉSZ NAGY NÉGYZETHÁLÓS 1.OSZTÁLYOS 32 LAP A/5

ICO SÜNI FÜZET BEKÖTÖTT SULIKÉSZ NÉGYZETHÁLÓS 27-32 32 LAP A/5

ICO SÜNI FÜZET BEKÖTÖTT SULIKÉSZ SIMA 20-32 32 LAP A/5

ICO SÜNI FÜZET BEKÖTÖTT SULIKÉSZ SZÓTÁR 31-32 32 LAP A/5

ICO SÜNI FÜZET BEKÖTÖTT SULIKÉSZ VONALAS 1.OSZTÁLYOS 14-32 32 LAP A/5

ICO SÜNI FÜZET BEKÖTÖTT SULIKÉSZ VONALAS 2.OSZTÁLYOS 16-32 32 LAP A/5

ICO SÜNI FÜZET BEKÖTÖTT SULIKÉSZ VONALAS 3.OSZTÁLYOS 12-32 32 LAP A/5

ICO SÜNI FÜZET BEKÖTÖTT SULIKÉSZ VONALAS 4.OSZTÁLYOS 21-32 32 LAP A/5

ICO SÜNI GYURMA/20 SZÍNES 400 g

ICO SÜNI ÍRÓLAP FAMENTES 50 LAP A/5

ICO SÜNI ÍRÓLAP FÉLFAMENTES 50 LAP A/5

ICO SÜNI OLAJPASZTELLKRÉTA/12

ICO SÜNI SZÍNES CERUZA/12 HÁROMSZÖGLETŰ

ICO SÜNI TEMPERA/6 TÉGELYES SZÍNES 25 ML/TÉGELY

ICO SÜNI ZSÍRKRÉTA/12 KEREKA Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A Lebonyolító a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint az ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2021. augusztus 17.