Adatvédelmi nyilatkozat

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az ulmi (Németország) székhelyű Müller Handels GmbH & Co. KG (a továbbiakban „Müller“), magyarországi leányvállalata örül honlapon tett látogatásának és érdeklődésének vállalkozásunk és termékeink iránt. Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét, és azt szeretnénk, hogy jól érezze magát az internetes oldalunkon tett látogatása során.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az adatok kezelését az adatkezelésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi, különös tekintettel kerülnek figyelembevételre a következő rendelkezések: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről;  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

I. Fontos fogalmak

Személyes adatok
A személyes adatok (olykor személyre vonatkozó adatoknak is nevezzük) olyan adatok, amelyek alapvetően lehetővé teszik személyének meghatározását. Ennek során nem az a fontos, hogy a meghatározás egyes információ alapján létrejöhet, hiszen ez ritkán fordul elő. Azonban minél több információt és adatot gyűjtünk össze, annál pontosabban határozható meg az adott személy. A személyes adatok körébe tartozik különösen az érintett személy neve, lakcíme, kora, e-mail-címe és telefonszáma.

Sütik (cookie-k)
A sütik kicsi, olyan jelláncot tartalmazó fájlok, amelyekben bizonyos információkat nyíltan vagy kódolva helyeztek el. A sütiket a szerver küldi az Ön számítógépére, és ott tárolja azokat. Először annak a számítógépnek az azonosítására szolgálnak, amelyről az adott honlapot megnyitották. Amennyiben bejelentkezik egy weboldalon, akkor a sütik arra szolgálnak, hogy a bejelentkezést közöljék a szerverrel és ellenőrizzék az oldal letöltésére való jogosultságot. Minden sütinek van lejárati ideje, amelytől kezdve már nem érvényes. Ez a lejárati idő azonban a nagyon távoli jövőben is lehet. A Müller a honlapon kizárólag ún. session-cookie-kat (ideiglenes, egy adott látogatásra érvényes süti) alkalmaz, amelyek a böngésző bezárását követően érvényüket vesztik. A sütik segítségével visszakövethető a felhasználó útja a honlap különböző oldalain és a különböző weboldalakon keresztül. A sütik segítségével javítható a szerver és az Ön számítógépe közötti kommunikáció, és ezáltal komfortosabbá tehető a weboldal használata. Elképzelhető, hogy a sütik nem a weboldal működtetőjétől, hanem harmadik féltől, szolgáltatótól származnak, ha pl. az oldalon reklám található. A böngészőjén keresztül lehetősége van a számítógépén található sütik megjelenítésére, a meglevő sütik törlésére és olyan konfiguráció beállítására, amely alapján nem mindegyik süti vagy egyetlen süti se tárolódik. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy néhány funkció (mint pl. a bejelentkezés) nem vagy nem megfelelően működik, ha deaktiválja a sütiket.

Pixel
A pixel, a webjelzők (web-beacons), tiszta GIF-ek vagy hasonlók (közösen „pixel“) olyan kis képek, amelyeket egy weboldalon vagy e-mailben helyeznek el. Mivel ezek a képek általában teljesen átlátszóak, nem láthatóak, és nem befolyásolják negatív módon a felhasználói élményt. A weboldal vagy e-mail-cím letöltésekor az ahhoz tartozó kép is letöltődik. Ezzel követhető például, hogy mely oldalakat milyen gyakran hívnak le, illetve hogy megnyitják-e és mikor a hírlevelet. A pixeleket gyakran alkalmazzák a sütikkel együtt. Amennyiben a böngészőjében deaktiválja a sütiket, a pixelen keresztül általában már csak azt számolják, hogy egy adott weboldalt hányszor hívnak le.

IP-cím
Az IP-(internet protocol)-cím a számítógéphez hozzárendelt, egyértelmű szám, amely azért szükséges, hogy egyáltalán keresni lehessen az interneten, oda küldenek minden adatot, adatcsomagot, amelyre a böngészéshez szükség van.  Az IP-címekből ezen kívül következtetni lehet arra, hogy melyik országból lépnek be számítógéppel a weboldalra.

II. A személyes adatok Müller általi gyűjtése és feldolgozása

A Müller csak akkor gyűjti, tárolja és dolgozza fel az Ön személyes adatait, ha az a jogszabályi rendelkezések értelmében megengedett vagy Ön beleegyezését adta ahhoz.

Két úton kapunk adatokat:

1. Az Ön által közölt adatok:
Általában anélkül használhatja az internetes oldalunkat, hogy közvetlenül megadna személyes információkat. Néhány szolgáltatáshoz, mint például a hírlevél-szolgáltatáshoz vagy nyereményjátékon való részvételhez elkérjük az Önre vonatkozó személyes információkat, mint pl. név, e-mail-cím és postai cím, hogy az adott szolgáltatást gyorsan és felhasználóbarát módon tudjuk bonyolítani, vagy a szolgáltatásnyújtás egyáltalán lehetséges legyen (így pl. a nyertes értesítéséhez szükségünk van az elérhetőségeire vagy a hírlevél kiküldéséhez az e-mail-címre). A Müller által ezen a honlapon kínált valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes információt jelen adatvédelmi nyilatkozat III. szakaszában talál.

2. Adatok, amelyeket szolgáltatásaink Ön általi igénybevétele során tudunk meg:
Egyes adatok automatikusan és műszaki okokból már akkor felmerülnek, amikor látogatást tesz honlapunkon. Ide tartoznak a webszerver protokolladatai. Az általunk kínált oldalhoz történő minden egyes hozzáféréskor és egy fájl lehívásakor az erre az eseményre vonatkozó hozzáférési adatokat szerverünk
protokolladatbázisban tárolja.
Valamennyi adat a következőkből áll:
- az az oldal, amelyről egy új oldalra léptek vagy fájlt töltöttek le
- a lehívott fájl vagy oldal neve
- a lekérés dátuma és időpontja, a lekérdezés sikeressége és a szerver kihasználtsága a lekérés időpontjában
- az átvitt adatmennyiség
- a szolgáltatója által Önnek kiosztott IP-cím
- amennyiben felhasználói fiókkal jelentkezik be, a megfelelő webes szolgáltatás bejelentkezésre vonatkozó információi
A tárolt adatokat kizárólag név nélkül, statisztikai célokra értékeljük ki.

Google Analytics
A webes ajánlatunk javítására a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics úgynevezett „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról a sütik segítségével létrehozott információkat általában a Google egyik szerverére, az USA-ba továbbítják és ott tárolják. Az IP-anonimizálás ezen az oldalon történő aktiválása alapján azonban a Google az Ön e-mail-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi szerződő államában először lerövidíti. Csak kivételes esetben továbbítják a teljes IP-címet a Google USA-ban található szerverére, majd ott rövidítik le. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google arra fogja használni ezeket az  információkat, hogy kiértékelje a weboldal használatát, hogy jelentéseket állítson össze a  weboldalon történt eseményekről, és hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: www.google.com/policies/privacy/ads/.

Más weboldalakra mutató linkek
Idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások („LINKEK“) esetén a Müller elhatárolódik azok tartalmától. A felelősséget ezeknek az oldalaknak a szolgáltatója viseli.

Facebook rajongói oldal  www.facebook.com/MullerMagyarorszag
[A Müller a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést a Müllerhez, úgy a kérdést a Müller konszern illetékes osztályára továbbítjuk. Az adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk, eladási vagy egyéb reklámcélokra nem.
Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.
A Müller ezen kívül lehetőséget biztosít arra, hogy a Facebookon keresztül részt vegyen néhány nyereményjátékunkon. Ha a Facebookon megnyitja a Müller nyereményjáték oldalát, akkor az ott megjelenített valamennyi tartalom a Müller egyik szerverén található. Az ott bekért adatokat csak a Müller gyűjti,  tárolja és dolgozza fel, ezeket az adatokat nem továbbítja a Facebook felé. További információkat a nyereményjátékokkal kapcsolatos adatfeldolgozásról jelen adatvédelmi nyilatkozat „nyereményjátékok“ részében talál.
Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon velünk lépni, be kell jelentkeznie a Facebookon. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. A Müllernek nincsen befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. A Müller nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétól. További információk: www.facebook.com/about/privacy/

Usercentrics hozzájárulás-kezelési platform

Az adatvédelmi jogi szempontból szükséges hozzájárulások könnyű és átlátható kezelése érdekében a Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München társaság hozzájárulás-kezelési platformját (Usercentrics Consent Management Platform (Usercentrics CMP) használjuk.
A Usercentrics a naplófájl adatait és a hozzájárulásokhoz kapcsolódó adatokat JavaScript segítségével kezeli, amely lehetővé teszi számunkra, hogy honlapunkon tájékoztassuk a felhasználót bizonyos sütikhez és más technológiákhoz való hozzájárulásáról, továbbá hogy bekérjük, kezeljük és dokumentáljuk a hozzájárulásokat. A cél a törvényi kötelezettségek betartása, valamint a hozzájárulások tárolása bizonyítás céljából. Az adatkezelés jogi alapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés c) pontja. Az adatok kezelése az Európai Unióban történik.
A hozzájárulásokkal kapcsolatos adatokat (hozzájárulás és a hozzájárulás visszavonása) három évig tároljuk. Ha már nem adott a mindenkori adatkezelés érdekében történő adatmegőrzés célja, vagy lejár a törvényben meghatározott releváns adatmegőrzési időszak, úgy a személyes adatokat rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zároljuk vagy töröljük. Az adatmegőrzési időszak meghatározásában az adott törvényes megőrzési időtartam a döntő. A JavaScriptben végrehajtott műveleteket bármikor tartósan letilthatja böngészőjének megfelelő beállításaival, ami a Usercentrics-et is megakadályozza a JavaScript alkalmazásában. További adatvédelmi információ a Usercentrics-nél található: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/, adatvédelmi tisztviselő datenschutz@usercentrics.com .

Hozzáférés a beállított hozzájárulásokhoz  
Bármikor lehetősége van a hozzájárulás-kezelési platformon hozott döntésének módosítására és  hozzájárulásainak utólagos megadására vagy visszavonására. A sütikkel kapcsolatos további adatvédelmi információkat az adatvédelmi beállítások alatt talál, és itt hívhatja le a beállítási lehetőségeket: "Adatvédelem beállítások".


3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím, érdeklődési kör.

(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, jelszó.

(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a hozzájárulás visszavonásáig. Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben történik.

 
3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vállalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltése útján.

(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(4) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából, elektronikus, vagy postai úton.

(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím.

(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

 
III. Egyes szolgáltatások

A továbbiakban a honlapunkon rendelkezésére bocsátott egyes szolgáltatásokra vonatkozó információkat talál, amelynek keretében olyan személyes adatokat közöl velünk, amelyekre szükségünk van a szolgáltatásnyújtáshoz.

1. Nyereményjátékok
A nyereményjátékok lebonyolításához a Müller begyűjti a résztvevők személyes adatait. Ilyenek a megszólítás, a teljes név és cím, az e-mail-cím és egyes esetekben a telefonszám, amennyiben szükség van a rövid időn belüli kapcsolatfelvételre (pl. ha koncertjegyeket lehet nyerni). Ezeket az adatokat először a nyertesek e-mailen, postai úton és/vagy telefon történő értesítésére használjuk fel, és a cím ezen kívül a nyeremény elküldésére is szolgál. Előfordulhat, hogy a mindenkori résztvevő együttműködő partner, aki a nyereményt felajánlotta, saját felelősségére vállalja az elküldést. Ebben az esetben a címre vonatkozó adatokat erre a célra továbbítjuk az adott együttműködő partner felé. Az adatokat kizárólag a Müller, valamint a konszernhez tartozó vállalatok gyűjtik be és dolgozzák fel. Az adatokat más nem kapcsolt vállalatoknak nem küldjük tovább.
Amennyiben hírlevél szolgáltatásunkat (lásd jelen adatvédelmi nyilatkozat Hírlevél fejezetét) nem rendelte meg külön és a nyereményjátékon való részvételtől függetlenül, úgy ezeket az adatokat nem használjuk fel reklám céljára, azokat legkésőbb három hónappal az adott nyereményjáték befejeződését és lebonyolítását követően töröljük.
Statisztikai célból név nélkül kiértékeljük, hogy hányan vettek részt az adott nyereményjátékban. Ebből a kiértékelésből nem lehet következtetni az egyéni résztvevőkre.
Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.

2. Hírlevél
A hírlevélre történő feliratkozás keretében magadott személyes adatait, különös tekintettel a megadott érdeklődési körökre arra használjuk fel, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat személyre szabottan kínáljuk Önnek. Nevének közlésével lehetővé teszi számunkra a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését. A címével kapcsolatos adatok, különösen az irányítószám, lehetővé teszi számunkra, hogy az adott régióra kialakított ajánlatokat tegyünk Önnek.
Továbbá folyamatosan törekszünk ajánlatunk javítására. Ide tartozik az elküldött hírlevelek kiértékelése is, pl. hogy a közölt e-mail-cím elérhető-e, mely hírleveleket nyitották meg, a hírlevélen belül mely linkekre kattintottak rá és történt-e visszacsatolás ((automatikus) válasz, hibaüzenet stb.).
Az adatokat kizárólag a Müller, valamint a konszernhez tartozó vállalatok gyűjtik be és dolgozzák fel. Az adatokat más nem kapcsolt vállalatoknak nem küldjük tovább.
A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt beleegyezését adja e-mail-címének, valamint az ott kért adatainak felhasználásához. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról egyéni ajánlatokat tegyünk Önnek és folyamatosan javítsuk hírlevél-szolgáltatásunkat.
Az adott beleegyezés (e-mail-cím használata, a személyes adatok használata) bármikor visszavonható. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a következő e-mail-címen info@mueller.co.hu vagy jelen adatvédelmi nyilatkozat Kapcsolat elnevezésű pontjában megnevezett kapcsolattartóhoz. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat ezen kívül minden hírlevél alatt megtalálja.
A Müller lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a hírlevelek bizonyos tartalmait a Facebookon keresztül továbbajánlja. A megfelelő mezőre kattintva a megfelelő tartalom internetcíme továbbítódik a Facebookra. Egyéb adatokat a Müller nem továbbít. Adott esetben a Facebook további adatokat gyűjt be Öntől (pl. sütiket alkalmaz vagy bejelentkezést kér), kérjük, ezzel kapcsolatban tanulmányozza a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát.
Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.

3. A mi babánk program
A mi babánk program keretein belül a Müller különleges szolgáltatást kínál. Önt és gyermekét remek ajánlatokkal, kuponkedvezményekkel, információkkal  szeretnénk támogatni az első évek során. Személyre szabott ajánlatokat nyújtunk, utalványokat és információkat adunk a gyermek nemének és életkorának megfelelő hírlevél szolgáltatáson keresztül. Az Ön és gyermeke keresztnevének megadása lehetővé teszi a személyes megszólítást, és az adatok egyszerű kezelését. Irányítószáma alapján helyi ajánlatok küldésére is lehetőségünk van. Az Ön E-mail címe egyben felhasználóneve is honlapunkon. A bejelentkezésnél – Önnek lehetősége van adatai kezelésére, és további információkat, híreket kaphat.

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy szolgáltatásunkat fejlesszük. Ehhez tartozik a kiküldött hírlevelek sikerességének elemzése, például, hogy a megadott címzett elérhető-e, mely hírlevél került megnyitásra, mely küldött linkre kattintottak rá, vagy milyen címekről kaptunk hibajelentést.

Az adatok kizárólag csak a Müller cégcsoport által kerülnek feldolgozásra. Az adatok semmiféle külső cég számára nem hozzáférhetőek, harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

A mi babánk szolgáltatás használatához Önnek meg kell erősítenie regisztrációját, E-mail címének, személyes adatainak és gyermeke személyes adatainak használatához hozzá kell járulnia. Az adatok annak érdekében kerülnek felhasználásra, hogy Önnek és gyermekének személyes termék- és szolgáltatás ajánlatokat nyújthassunk, kiküldhessük A mi babánk hírlevelet, valamint hogy az E-mail-en keresztül történő online szolgáltatásainkat fejlesszük.

Ön az A mi babánk szolgáltatásunkról bármikor lejelentkezhet az aloldalon található felületen keresztül. A lejelentkezését E-mail-ben meg kell erősíteni, ezután az adatok rendszerünkből törlésre kerülnek.

Bizonyos E-mail-ben küldött ajánlatokat Önnek lehetősége van Facebook-on keresztül is megosztani. A megfelelő ikonra történő kattintás után Önt átirányítjuk a Facebook felületére, A Müller az Ön személyes adatait nem adja tovább, csupán az ajánlat közvetítése történik meg. Amennyiben a Facebook Öntől további lépéseket, bejelentkezést, sütik elhelyezésének engedélyezést stb. várja, kérjük olvassa el a Facebook adatkezelési szabályzatát.

Az Ön adatainak általunk történő további kezelésre vonatkozó szabályzatot az adatvédelem menüpont alatt találja.

4. Kapcsolatfelvételi űrlap
A Müller átfogó személyes támogatást nyújt Önnek. Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor bekérjük a megszólítást, a vezetéknevét és e-mail-címét, hogy kérdésére gyorsan és egyénileg tudjunk válaszolni. Amennyiben telefonos kapcsolatfelvételt kér, úgy kérjük, közölje velünk a telefonszámát is. Az adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk fel, értékesítési vagy más reklámcélra nem.
Az Önről tárolt adatokról szívesen adunk felvilágosítást Önnek. További részleteket jelen adatvédelmi nyilatkozat Felvilágosítás és kapcsolat pontjában talál.

IV. Felvilágosítás és kapcsolat

Ellenőrizni tudja az összes személyes adatot, amelyet online bocsátott rendelkezésünkre. Kérésre szívesen közöljük Önnel írásban és térítésmentesen, hogy tároljuk-e személyes adatait, és ha igen, melyeket. Itt kérheti a nálunk tárolt adatainak törlését is, amennyiben azokra nincsen szükség az Ön és közöttünk fennálló megállapodásos kapcsolathoz, vagy a jogszabályi rendelkezések értelmében nem vagyunk kötelesek tárolni azokat.

Kérjük, hogy kérésével vagy akár az adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó egyéb kérdésével és javaslatával forduljon a következő (e-mail-)címhez:

Müller Drogéria Magyarország Bt.
Marketing osztály - adatvédelmi megbízott
Prielle Kornélia utca 8/A
1117 Budapest
info@mueller.co.hu