Cumplimiento normativo
Compliance
A Müller cégcsoport tiszteletben tartja a jogszabályokat, és különösen elkötelezett vásárlói, üzleti partnerei és munkatársai irányában is. A törvényesség és a feddhetetlen magatartás a bizalom, a megbízhatóság és a hosszú távú üzleti siker alapja.

Megfelelőség-irányítási rendszerünk részeként ezért döntő fontosságú számunkra a potenciálisan jogsértő magatartás időben történő felismerése és a gyors fellépés vele szemben. Ebből a célból visszaélés-bejelentési rendszert hoztunk létre, amelyen keresztül a Müller cégcsoporton belüli jogsértések bizalmas módon bejelenthetők.

Kérjük, használja felelősségteljesen a visszaélés-bejelentési rendszert, és csak olyan információkat közöljön, amelyek helyességéről meg van győződve. A bejelentés megtételével Ön kijelenti, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Kérjük, csak olyan tényszerű információkat adjon át, melyek közvetlen összefüggésben állnak a releváns tényállással.   A visszaélés-bejelentési rendszer nem más személyek besúgására vagy valótlan információk szándékos közlésére szolgál. A rendszer nem a leírtaknak megfelelő használata felelősségre vonáshoz vezethet. Amennyiben a bejelentett visszaéléssel összefüggésben hatósági vagy bírósági rendelkezés, illetve törvényi kötelezettség azt szükségessé teszi, a bejelentett jogsértés feltárásához szükséges valamennyi releváns információt át kell adnunk az illetékes hatóságnak, bíróságnak vagy egyéb szervnek.
 
A visszaélés-bejelentési rendszer a Müller cégcsoporton belüli compliance szempontjából releváns tényállások bejelentésére szolgál. A hatályos nemzeti és nemzetközi jog bármilyen jellegű megszegése bejelenthető, így különösen a vagyon és tulajdon elleni bűncselekmények, a kartell- és a versenyjog megsértése, az adatvédelmi rendelkezések megszegése. A Müller cégcsoportra vonatkozó, más jellegű kérésével, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, illetve használja a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy nincs mód egyéb kérések visszaélés-bejelentési rendszeren keresztüli feldolgozására, ezért a nem visszaélésre vonatkozó bejelentések visszautasításra kerülnek, amelyről a bejelentő értesítésre kerül.


1) Milyen bejelentési utak léteznek?

Bejelentését kizárólag anonim módon, telefonon, az erre a célra üzemeltetett etikai forródróton keresztül teheti meg. Ehhez külső szolgáltatónk, az EQS Group AG szolgáltatását vesszük igénybe. Az etikai forródróton keresztül kizárólag szóbeli kommunikációra van lehetőség, ugyanakkor a bejelentést feldolgozó compliance csoport semmilyen időpontban nem szerez tudomást az Ön kapcsolattartási adatairól.

Az etikai forródrót heti hét napon, a nap 24 órájában használható. A hívás során választhatja az érintett ország hivatalos nyelveit, vagy az angol nyelvet. Amennyiben a bejelentés compliance csoport általi további feldolgozáshoz szükség van a hívás tartalmának fordítására (a bejelentés nem német / angol nyelven történt), akkor a fordítást egyéb szolgáltató, a Lexsys GmbH végzi el, szintén kizárólag az etikai forródrót rendszerének felhasználásával.

Ezen a helyen szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy névtelensége csak akkor biztosítható, ha a szóbeli bejelentés során nem ad meg olyan személyes adatokat, mint például név vagy cím, vagy olyan adatokat, amelyek alapján következtetni lehet a személyére. Az anonimitás megőrzése érdekében kérjük, írásban ne tegyen visszaélés-bejelentést.

Emellett kérésére személyes találkozóra is sor kerülhet, amelynek menetéről és feltételeiről az erre vonatkozó kérelmére tájékoztatjuk.


2) A telefonos bejelentés menete

Bejelentését ezen a telefonszámon tudja megtenni: +36-1-700-8947.

A bevezető köszöntést követően választhat, hogy a további bejelentések az adott ország nyelvén, vagy angolul folyjanak. Ezt követően az első bejelentés alkalmával egy ún. védett kommunikációs felületet hozhat létre, amelynek használatával lesz lehetősége bejelentéséhez kapcsolódó üzenetek meghallgatására és további kommunikációra. A védett kommunikációs felület alkalmazásával biztosítjuk, hogy sem nevének, sem telefonszámának, sem egyéb további kapcsolattartási adatának a megadására ne legyen szükség a bejelentés kezelésének teljes folyamata során. Amennyiben a bejelentés kivizsgálásához vagy eljárás kezdeményezéséhez további személyes adatai megadása mégis szükségessé válik, úgy arról külön tájékoztatjuk.

Kérjük, hogy a védett kommunikációs felületen létrehozott felhasználó nevét és jelszavát jól őrizze meg és azt senkivel ne közölje. A jelszó elvesztése vagy elfelejtése esetén új jelszó létrehozására az anonimitás megőrzése érdekében nincs lehetőség.

Kérjük, a különböző témák bejelentésénél mindig új kommunikációs felületet nyisson, hogy a bejelentett témák egymástól jól elkülöníthetőek legyenek, ezzel is biztosítva a téma feldolgozását. 

A szóbeli bejelentés megtételét követően legkésőbb 7 napon belül szóbeli visszaigazolást kap a bejelentés beérkezéséről. Az illetékes ügyintéző a továbbiakban kizárólag az etikai forródróton, a védett kommunikációs felület alkalmazásával kommunikál Önnel, és ehhez megfelelő üzenetet hagy az esetleges további kérdésekhez. A bejelentésére vonatkozó üzeneteket a védett kommunikációs felületen felhasználó neve és jelszava megadásával bármikor lekérdezheti az etikai forródrót tárcsázásával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nincs lehetőségünk automatikus értesítés küldésére, ha új üzenetet hagytunk a védett kommunikációs felületen, így annak felkeresése a bejelentő kötelezettsége. A bejelentés beérkezéséről szóló visszaigazolást követő legfeljebb három hónapon belül visszajelzést kap a bejelentés érdemi feldolgozására vonatkozólag.

A bejelentés feldolgozása alatt valamennyi szóbeli kommunikáció bármikor visszahallgatható a védett kommunikációs felületen keresztül, tehát a bejelentés hangfelvételei rögzítésre és tárolásra kerülnek. Ha a bejelentés feldolgozása alapján további eljárás megindítása nem indokolt, úgy a bejelentés teljes hanganyagát adattakarékossági okokból töröljük a bejelentés feldolgozásának lezárását követően, amennyiben az erre vonatkozó értesítésünknek a védett kommunikációs felületen való rögzítését követő 4 héten belül nem kaptunk Öntől további bejelentést.

Amennyiben a bejelentés alapján bármely polgári - vagy büntetőeljárás, egyéb hatósági eljárás megindítása vagy munkáltatói intézkedés megtétele válik szükségessé, a bejelentés hangfelvételeit ezen eljárás jogerős lezárásáig tároljuk, amennyiben annak bizonyítékként való felhasználása szükséges. Ennek tényéről a bejelentés feldolgozásának lezárását követően értesítjük.

Tájékoztatjuk, hogy bejelentésének hangfelvételének törlését a bejelentés kivizsgálásáig vagy a megindított eljárás jogerős lezárásáig nem jogosult kérelmezni a megalapozatlan bejelentések elkerülése érdekében. Kérjük, hogy bejelentését ezen körülményt mérlegelve tegye meg.


3) Ki ellenőrzi és dolgozza fel a bejelentéseket?

Bejelentését a Müller cégcsoport jogi osztály compliance csoportja dolgozza fel. A bejelentéshez a Müller cégcsoport további munkatársainak nincsen hozzáférésük. Bejelentésének hangfelvételét mindenkor fokozottan bizalmas módon kezeljük.

Amennyiben nem szeretné, hogy a jogi osztály dolgozza fel a bejelentését, mivel a bejelentés magát a jogi osztályt érinti, úgy kérjük, hogy az első bejelentése során közvetlenül közölje, hogy a feldolgozást ne a jogi osztály végezze. Ebben az esetben a jogi osztályt kizárjuk a bejelentés feldolgozásából, és kizárólag a revíziós részleg vezetője végzi a feldolgozást és lesz hozzáférése a további szóbeli bejelentésekhez.

Amennyiben aggályai merülnek fel annak kapcsán, hogy hangját a compliance csoport felismeri, úgy első bejelentkezésekor ezt közvetlenül közölheti. További szóbeli bejelentéseit ebben az esetben szolgáltatónk, a Lexsys GmbH hallgatja meg és jegyzi le ahhoz, hogy a compliance csoport fel tudja dolgozni. Ebben az esetben a compliance csoport semmilyen formában nem fér hozzá a bejelentés hangfelvételéhez, csupán annak írásban lejegyzett példányához.

Amennyiben a bejelentés a bejelentőtől eltérő más személy adatait is tartalmazza, és a bejelentés megalapozottnak mutatkozik, a Müller az elérhető kapcsolattartási adat felhasználásával tájékoztatja a bejelentésben megjelölt személyt a bejelentésről, a bejelentés kezelésével kapcsolatos adatkezelési feltételekről, illetve lehetőséget biztosít számára az üggyel kapcsolatos álláspontja előadására. A bejelentéssel érintett személy tájékoztatása során a bejelentő személyének bizalmasságát megőrizzük, a bejelentéssel kapcsolatos hangfelvételekhez az érintett személy számára nem biztosítunk hozzáférést.


4) Adatvédelmi információk

A visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó további adatkezelési rendelkezések az alábbi linken olvashatók.


5) Általános információk

Fenntartjuk a jogot a fenti szabályzat megváltoztatására, különösen abban az esetben, ha a jogi szabályozás változik. Kérjük, mindig a Müller cégcsoport honlapján található hatályos változatot vegye figyelembe.

Budapest, 2022. május 16.