Benetton nyereményjáték

A Primőr Kozmetikai Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 3., Cg.: 03-09-106401, Adószám: 11094418-2-03, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott Benetton nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 8/A, Cg.: , 01-06-776933 továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a Benetton nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

1.    Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2021.07.12. 10.00 óra – 2021.07.18. 23.59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 6 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre helyesen válaszolnak. A nyertesek  1 db Benetton illatot nyernek.
A nyertest sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2021.07.19. 10.00 óra.
A nyertes kiválasztása Facelift rendszeren keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik.
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2021.07.18. 23.59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.07.19.
Eredményhirdetés a Müller Magyarország Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.
Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3.    A Játék menete
1. Keresd fel a Müller Drogéria facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdést válaszold meg kommentben, kérjük, csak a Facebook posztban megadott, Müllerben elérhető illatok közül válassz kedvenc parfümöt!
Ezek a következők:

BENETTON COLORS BLACK MAN EDT 60ML

BENETTON COLORS BLACK INTENSO MAN EDP 60ML

BENETTON COLORS MAN BLUE 30 ML

BENETTON COLORS ROSE WOMAN EDT 50ML

BENETTON COLORS ROSE INTENSO WOMAN EDP 50ML

BENETTON COLORS BLUE WOMAN EDT 30ML

BENETTON COLORS PINK WOMAN EDT 30ML

BENETTON SISTERLAND PINK RASPBERRY EDT 80ML

BENETTON SISTERLAND GREEN JASMINE EDT 80ML

BENETTON SISTERLAND RED ROSE EDT 80ML


A nyertessel a helyes kommentre adott válaszban és privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.
Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4.    Az ajándékról
A nyereményjáték során a következő ajándékok nyerhetők meg:
-6x1 db Benetton illat.  A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A Lebonyolító a nyertest Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 
5.   A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6.  A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7.  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8.  A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint a Primőr Kozmetikai Kft.  a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2021. július 12.