Elmer's nyereményjáték
Az ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt. (székhely:2013 Pomáz, ICO út 2990 HRSZ., Adószám:10803024 - 3299 - 114-13, Cégjegyzékszám: 13-10-010144, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott Elmer's nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest Váci u. 19-21, Cg.: , 01-06-776933, továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, az Elmer's nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

1. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2020.10.16. 10:00 óra- 2020.10.25. 23:59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 3 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek egyenként 1 db Elmer's termékeket tartalmazó ajándékcsomagot nyernek meg.
A nyertest Facelift programon keresztül sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2020.10.26. 10:00 óra
A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik.
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2020.10.25. 23:59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2020.10.26 10:00 óra
Eredményhirdetés a www.mueller.co.hu Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszban), valamint a Nyertes facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.
Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
1. Keresd fel a Müller Drogéria facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást.
A nyertessel a nyertes kommentre adott válaszüzenetben és privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.
Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. Az ajándékokról
Az online játék során a következő ajándék nyerhető meg:
- 3 nyertes számára 1-1 db Elmer's termékeket tartalmazó ajándékcsomag

A csomagok tartalma egyenként:
 • Cikkszám Kereskedelmi megnevezés
  7370074000 ELMER'S OPÁL RAGASZTÓ ZÖLD 147ML 2109505
  7370074001 ELMER'S OPÁL RAGASZTÓ KÉK 147ML 2109500
  7370074002 ELMER'S OPÁL RAGASZTÓ RÓZSASZÍN 147ML 2109491
  7370074003 ELMER'S OPÁL RAGASZTÓ LILA 147ML 2109502
  7370067001 ELMER'S MAGIC LIQUID 259ML 2079477
  7370066002 ELMER'S SLIME START SZETT 2050943
 • Cikkszám Kereskedelmi megnevezés
  7370071000 ELMER'S METÁL RAGASZTÓ KÉK 147ML 2109503
  7370071002 ELMER'S METÁL RAGASZTÓ ZÖLDESKÉK 177ML 2109493
  7370073001 ELMER'S TRANSZPARENS RAGASZTÓ ZÖLD 177ML 2109504
  7370073002 ELMER'S TRANSZPARENS RAGASZTÓ LILA 177ML 2109488
  7370067001 ELMER'S MAGIC LIQUID 259ML 2079477
  7370066002 ELMER'S SLIME START SZETT 2050943

 • Cikkszám Kereskedelmi megnevezés
  7370072000 ELMER'S SZÍNVÁLTÓS RAGASZTÓ KÉK-LILA 177ML 2109507
  7370072001 ELMER'S SZÍNVÁLTÓS RAGASZTÓ SÁRGA-PIROS 177ML 2109498
  7370068003 ELMER'S GLITTERES RAGASZTÓ ARANY 177ML 2077251
  7370068002 ELMER'S GLITTERES RAGASZTÓ EZÜST 177ML 2077255
  7370067001 ELMER'S MAGIC LIQUID 259ML 2079477
  7370066002 ELMER'S SLIME START SZETT 2050943
A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Lebonyolító a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint az ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2020. október 15.