Játékkatalógus adventi kalendárium nyereményjáték szabályzat

1.
A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21, Cégjegyzékszám: 01-06-776933, Adószám: 22367488-2-44) (a továbbiakban: Szervező)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki valós e-mail címmel rendelkezik, továbbá aki a nyereményjáték időtartama alatt érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon (a továbbiakban: „Résztvevő”). 
A következő személyek nem lehetnek a nyereményjáték Résztvevői:

- a Szervező valamint a Szervezővel azonos cégcsoporthoz tartozó társaságok munkavállalói vagy személyzetének bármely tagja, aki közvetve vagy közvetlenül érintett a nyereményjáték létrehozásában, megtervezésében, megszervezésében, lebonyolításában vagy promóciójában;
- a fent említett munkavállalókkal egy háztartásban élők (például rokoni vagy nem rokoni kapcsolatban lévők, felmenők, leszármazók, házastársak, jegyesek, lakótársak, testvérek).
Amennyiben a Résztvevő a nyereményjátékhoz tartozó regisztrációs űrlapot (megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, utca/házszám, irányítószám, település, ország, a helyes válasz) hiányosan tölti ki, az a részvétel érvénytelenségét vonja maga után.

3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2020.12.01-12.24-ig tart. A nyereményjáték kezdő- és utolsó napja is beleszámít a nyereményjáték időtartamába. A nyereményjáték online felületének végleges lezárásának ideje 2020.12.24. 23:59 óra.
A Müller Drogéria honlapján adott napon, csak az aznapi kérdésre lehet válaszolni.
A postán beérkező megfejtéseknek 7 napon belül kell megérkezniük (a legkésőbbi beérkezési dátum=az adventi kalendárium ablakán lévő dátum+7 nap) az 5/b. pontban megadott címre. A postán beérkezett 2020.12.24-i megfejtéseket legkésőbb 2021.01.02-ig tudjuk elfogadni.

4. A nyereményjáték menete

A nyereményjátékban azon természetes személyek vesznek részt, aki
a.) a nyereményjáték időtartama alatt a Müller Drogéria Magyarország Bt. honlapján (mueller.co.hu) az erre az alkalomra feltöltött regisztrációs űrlapot kitöltik és elektronikusan elküldik a Müller Drogéria Magyarország Bt.-nek. A regisztráció során a következő adatok kitöltésére van szükség: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, ország, irányítószám, település, közterület neve, típusa (pl. utca, tér, köz stb.) házszám, a helyes válasz.
A Résztvevőnek az űrlap alján elhelyezett biztonsági mezőt (Captcha) is ki kell töltenie oly módon, hogy helyesen begépeli a Captcha képen látható kódot.
A regisztráció során a Résztvevőnek kifejezetten el kell fogadnia nyereményjáték adatvédelmi tájékoztatóját és a nyereményjáték játékszabályzatát.
A Játékszabályzat, illetve az adatvédelmi tájékoztató elfogadása a regisztrációs oldalon elhelyezett jelölőnégyzetre való kattintással lehetséges, azok tartalma a jelölőnégyzet mellett elhelyezett linkekre történő kattintással érhető el.

A Résztvevőnek lehetősége van továbbá a Müller hírlevelére is feliratkozni az erre vonatkozó jelölőnégyzetre kattintással. A hírlevélre feliratkozás azonban nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek

b.) a nyereményjáték időtartama alatt a Müller Drogéria Magyarország Bt. címére (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a) postai úton egyértelműen küldik meg a helyes válaszokat (adott nap és helyes megfejtés, borítékon feladó pontos megnevezése: keresztnév, vezetéknév, utca/házszám, irányítószám, település, ország). A megfejtéseknek 7 napon belül kell megérkezniük, tehát a legkésőbbi beérkezési dátum=az adventi kalendárium ablakán lévő dátum+7 nap.
Egy Résztvevő a nyereményjáték időtartama alatt naponta csak egyszer regisztrálhat, illetve egy alkalommal küldhet be postai vagy elektronikus úton megfejtést, a részvétel azonban minden nap megismétlődhet. A korábbi napok nyertesei nem kerülnek kizárásra.
Az adott napi kérdésre többször válaszolók a játékból kizárásra kerülnek.
A nyertesek sorsolása minden esetben a legkésőbbi beérkezési dátumot követő munkanapon történik

5. A nyeremények

A nyeremények sorsolása, így a nyertesek és pótnyertesek kiválasztása ugyanazon a napon, véletlenszerű sorsolás útján történik.
A nyerteseknek a Müller Drogéria Magyarország Bt. legkésőbb a sorsolás követő 1-2 napon belül értesítést küld. A weboldalon keresztül regisztráló nyerteseket első körben e-mailben, a postai úton megfejtést beküldő nyerteseket pedig levélben értesítjük. Amennyiben az első  kapcsolatfelvétel sikertelen (rossz e-mail cím esetén visszaérkezik az e-mail vagy postai úton nem történik meg a levél átvétele), úgy másodszorra egységesen postai úton történik meg a nyertesek értesítése.
A nyeremény cseréje, ajándékkártyára vagy készpénzre történő átváltása nem lehetséges.

Abban az esetben, ha a Szervező a nyertessel a kisorsolását követő 30 napon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot, vagy ha a Résztvevő nem reagál a részére küldött postai vagy e-mail útján küldött értesítésre, ezt a Szervező a nyereményről való kifejezett lemondásnak tekinti, és fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a nyertest az aznapi sorsolásból és a nyereményt a sorsolás napján kisorsolt pótnyertesnek ítélje. A Szervező a jogosan kizárt nyertessel szemben semmilyen felelősséggel vagy elszámolási kötelezettséggel nem tartozik.

A nyeremény a nyertes személyéhez kötött.
A nyereményeket az adott naptári naphoz tartozó sorsolást követő 30 napig lehet követelni, ezt követően a fentiekben részletezettek szerint, a nyeremény a pótnyertest illeti.
A nyertes az általa nem követelt nyereményeket az adott naptári naphoz tartozó sorsolást követő 30 nap elteltével elveszíti, és azokat a pótnyertesek kapják, akik legfeljebb a nyereményjáték első napjától (2020.12.01-től) számított 3. hónap végéig követelhetik a nyereményüket.
A nyereménytárgyakat a Müller Drogéria kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Résztvevő értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Müller Drogéria a nyereményt legfeljebb két alkalommal postázza.
A nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, kérjük, hogy panaszával a kézbesítő vállalkozást keresse.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postán keresztül feladott nyeremények kézbesítése az ünnepek és a fennálló pandémiás helyzet miatt hosszabb kifutási időt vehet igénybe.
Kérjük kedves nyerteseink türelmét!
Az adott napokhoz a következő nyeremények tartoznak:

2020.12.01. 5 db Chaos Meteor golyókilövő (Toy Place)
2020.12.02. 10 db Skorpió gyorsuló pályaszett  (Hot Wheels)
2020.12.03. 5 db Activity kocka (V-Tech)
2020.12.04. 5 db ChiChi PiiPii kiskutya (ChiChi Love)
2020.12.05. 5 db Lego Friends Strandház (LEGO Friends)
2020.12.06. 10 db 10.000 Ft értékű Müller ajándékkártya
2020.12.07. 10 db Mágikus egyszarvú (Barbie)
2020.12.08. 3 db Batmobile Launch & Defend jármű (SpinMaster)
2020.12.09. 10 db Blue dinoszaurusz (Jurassic World)
2020.12.10. 10 db Novel More katapulterőd (Playmobil)
2020.12.11. 5 db Scrabble
2020.12.12. 3 db Mentési központ (Toy Place)
2020.12.13. 5 db Versenypálya (Toy Place)
2020.12.14. 10 db Betonkeverő (Mega Bloks)
2020.12.15. 10 db Birkafarm (Play Doh)
2020.12.16. 3 db Interaktív Fogatlan (SpinMaster)
2020.12.17. 5 db Zane Mino teremtménye (LEGO Ninjago)
2020.12.18. 3 db Josie, a kengurumama interaktív plüssfigura (Hasbro)
2020.12.19. 3 db CAT lánctalpas kotrógép (Bruder)
2020.12.20. 5 db Ducati Panigale V4R (LEGO Technik)
2020.12.21. 5 db Első szerszámosládám (B-V-Tech)
2020.12.22. 5 db Csodás fények és színek láma (Fisher-Price)
2020.12.23. 5 db Autószállító (Siku)
2020.12.24. 10 db 30.000 Ft értékű Müller ajándékkártya

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A nyereményeket terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Felelősség

A Szervező nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a nyereményjáték szervezése vagy az abban való részvétel során, továbbá a nyeremény kapcsán merült vagy merülhet fel, függetlenül az ilyen kár okától vagy következményeitől, így különösen az alábbiak által okozott károkat:
  • a Résztvevő által megosztott tartalom vagy személyes adat;
  • az internetcsatlakozás hibája, a telekommunikációs hálózat bármely egyéb hibája, hardware vagy software hiba, az internetszolgáltatókkal kapcsolatos problémák, vírusok által okozott problémák, bármely típusú műszaki problémák, adatfeltörés (hackelés), bírósági döntések vagy kötelező szabályok;
  • vis major (különös tekintettel pandiémia okozta szükséghelyzetekre, szükségállapotokra) , harmadik személy rosszhiszemű közbeavatkozása, a csatlakozással kapcsolatos hibák, vagy bármely hiba, amely a Szervező ellenőrzési körén kívül esik, és a Szervező amiatt nem észleli a Résztvevő regisztrációját, vagy arról nem értesül;
  • a nyereményjáték Játékszabályzatának módosítása vagy a nyereményjáték érvénytelenítése.
A Szervező nem felel, ha a nyertes bármely okból nem veszi át a postázott küldeményt, sem akkor, ha a nyertes nem tájékoztatja a Szervezőt megfelelő időben címének esetleges változásáról. A Szervező továbbá nem felelős a nyereményekért, amelyeket bármely egyéb, rajta kívülálló körülmény következtében nem tud kézbesíteni.

8. A nyereményjáték szabályzatának és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása

A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők kijelentik, hogy megértették a nyereményjáték adatkezelési szabályzatát és kifejezetten elfogadják azt. Az adatkezelési szabályzat elérhető az alábbi linken keresztül: https://www.mueller.co.hu/vallalat/adatvedelem/nyeremenyjatekok-adatvedelmi-szabalyzata/

9. Vitarendezés

A nyereményjáték jelen Játékszabályzatával kapcsolatos minden panaszt és egyéb dokumentumot, észrevételt a Szervező postacímére (lásd 5/b. pontban), vagy az info@mueller.co.hu e-mail címre kell megküldeni.
Amennyiben a nyereményjáték jelen Játékszabályzatának értelmezése kapcsán bármely jogvita felmerül, a Résztvevő és a Szervező köteles egymással egyeztetni a vita békés rendezése érdekében.
Amennyiben a nyereményjáték Játékszabályzatának bármely rendelkezése jogsértő, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen vagy azzá válik, ezen jogsértés, érvénytelenség vagy kikényszeríthetetlenség nem befolyásolja a nyereményjáték Játékszabályzata más rendelkezésének érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. A nyereményjáték Játékszabályzatának többi rendelkezése továbbra is teljes mértékben alkalmazandó marad.
A magyar bíróságok illetékesek minden olyan jogvitában, amely a nyereményjáték Játékszabályzatának, a nyereményjátéknak vagy bármely egyéb, a Résztvevők és a Szervező közötti kapcsolat létrejötte, érvényessége, a nyereményjáték rendelkezéseinek való megfelelés, illetve azok kikényszerítése és értelmezése kapcsán merül fel.