Pom-Bär nyereményjáték

Az Intersnack Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz u. 1. A/1 Cg.: 01-09-078415, Adószám: 10587160-2-44, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, Pom-Bär nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21. Cg.: , 01-06-776933 továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, Pom-Bär nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.


1. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2021.03.29. 10.00 óra – 2021.04.05. 23.59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 10 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő válaszadással játszanak.
A nyerteseket Facelift rendszeren, véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki.
A sorsolás időpontja: 2021.04.06. 10.00 óra
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2021.04.05. 23.59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.04.06. 10.00 óra
Eredményhirdetés a Müller Magyarország Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
1. Keresd fel a Müller Drogéria Facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. Válaszolj a feltett kérdésre. A nyertessel privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot. Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. A nyereményjáték során a következő ajándék nyerhető meg:
10x 1 db Pom-Bär ajándékcsomag, melynek tartalma:

1 db Pom-Bär plüss és 1 karton (18 db) Pom-Bär 50g termék (vegyes ízben)

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyereményekhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettséget teljes körűen a szervező viseli.
A Lebonyolító a nyertes Játékost e-mailben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint az Intersnack Magyarország Kft.  a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2021. február 19.