Elmer's újdonságok nyereményjáték

Az ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt. (székhely:2013 Pomáz, ICO út 2990 HRSZ., Adószám:10803024 - 3299 - 114-13, Cégjegyzékszám: 13-10-010144, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott Elmer's újdonságok nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest Váci u. 19-21, Cg.: , 01-06-776933, továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, az Elmer's újdonságok nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

1. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2020.10.28. 18:00 óra- 2020.11.03. 23:59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 3 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek egyenként 1 db Elmer's termékeket tartalmazó ajándékcsomagot nyernek meg.
A nyertest Facelift programon keresztül sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2020.11.04. 10:00 óra
A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik.
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2020.11.03. 23:59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2020.11.04 10:00 óra
Eredményhirdetés a Müller Magyarország Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszban), valamint a Nyertes facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.
Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
1. Keresd fel a Müller Drogéria facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást.
A nyertessel a nyertes kommentre adott válaszüzenetben és privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.
Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. Az ajándékokról
Az online játék során a következő ajándék nyerhető meg:
- 3 nyertes számára 1-1 db Elmer's termékeket tartalmazó ajándékcsomag

A csomagok tartalma egyenként:
 • Cikkszám Kereskedelmi megnevezés
  7370072001 ELMER'S SZÍNVÁLTÓS RAGASZTÓ SÁRGA-PIROS 147ML 2109498
  7370072000 ELMER'S SZÍNVÁLTÓS RAGASZTÓ KÉK-LILA 147ML 2109507

  7370067004 ELMER'S MAGIC LIQUID CRUNCHY 98g 2109490


 • Cikkszám Kereskedelmi megnevezés
  7370068005 ELMER'S GLITTERES RAGASZTÓ FEKETE 177ML 2109501
  7370068006 ELMER'S GLITTERES RAGASZTÓ NARANCS 177ML 2109486
  7370067003 ELMER'S MAGIC LIQUID METALLIC 255g 2109492

 • Cikkszám Kereskedelmi megnevezés
  7370070000 ELMER'S FOLYÉKONY RAGASZTÓ 2077929 ÁTLÁTSZÓ 147ML - 4 db
  7370067002 ELMER'S MAGIC LIQUID CONFETTI 245g 2109495
A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Lebonyolító a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint az ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2020. október 28.