Viblance nyereményjáték

A SmartFlow Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi Semmelweis utca 4., Cg.:13-09-197882, Adószám: 26141736-2-13 továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott Viblance Reggeli nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1052 Budapest Váci u. 19-21., Cg.: 01-06-776933 továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, Viblance Reggeli nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

1.Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2020.11.06. 10:00 - 2020.11.12. 23:59

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 2 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek egyenként 1 db 3 dobozból álló Viblance Ropogós müzli ajándékcsomagot nyernek meg.

A nyertest Facelift programon keresztül sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2020.11.13. 10:00

A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik.

Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2020.11.12. 23:59

Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2020.11.13. 10:00

Eredményhirdetés a Müller Magyarország Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszban), valamint a Nyertes facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.

Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete

1.Keresd fel a Müller Drogéria Facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást.

A nyertessel a nyertes kommentre adott válaszüzenetben és privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. Az ajándékokról

Az Online Játék során a következő ajándék nyerhető meg:

2 nyertes számára 1-1db 3 dobozból álló Viblance Ropogós müzli ajándékcsomag (1 Viblance Ropogós müzli ajándékcsomag tartalma: 1 db Viblance Málna-Chia Ropogós Müzli , 1db Viblance Coco Choco Ropogós Müzli , 1db Viblance Eper-Kakaó Ropogós Müzli. (A nyereményjáték képen látható doboz illusztráció!)
 A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Lebonyolító a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Lebonyolító által a Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint a GM Intolerance Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 

Budapest, 2020. október 27.